ترشحات-غیر-طبیعی-سبز-رنگ-واژن

ترشحات سبز رنگ واژن که بد بو هستند

ترشحات سبز رنگ واژن

ترشحات سبز رنگ واژن که عموما بدبود بوده و نشان از عفونت باکتریایی واژن می باشد

پاسخ

10 + 17 =