ترشحات-قهوه-ای-رنگ-واژن

ترشخات قهوه ای رنگ چه زمانی خطرناک هستند؟

ترشحات قهوه ای رنگ اگر به صورت مکرر در زمان هایی غیر از قبل و بعد قاعدگی رخ دهند طبیعی نیستند

ترشحات قهوه ای رنگ واژن در زمان قاعدگی طبیعی بوده و در غیر این صورت نرمال نیست

پاسخ

16 − دو =