رفع تیرگی واژن با لیزر

رفع تیرگی واژن با لیزر ، هزینه سفید کردن واژن با لیزر

از بین بردن تیرگی آلت تناسلی ، آیا با زرد چوبه و جوش شیرین واژن سفید می شود ؟

پاسخ

یک + 14 =