از ورم بعد از لابیاپلاستی نترسید

تورم بعد از لابیاپلاستی

ورم پس از لابیاپلاستی ورم پس از لابیاپلاستی چرا رخ می دهد ؟ به دلیل اینکه ناحیه تناسلی مخاطی است و حاوی عروق اعصاب و لنفاوی می باشد ، پس از انجام عمل لابیاپلاستی براساس هر برشی چه براساس تیغ جراحی ، برش لیزر و چه سایر روش ها باعث می گردد که عروق لنفاوی […]