از ورم بعد از لابیاپلاستی نترسید

تورم بعد از لابیاپلاستی

تورم پس از لابیاپلاستی امری طبیعی است که بعد از عمل ایجاد می شود. لابیاپلاستی یک جراحی است و به دلیل برش و تغییراتی که روی بافت لابیا انجام می شود احتمال تورم وجود دارد. اما از ورم بعد از لابیاپلاستی نترسید زیرا به مرور کم می شود و به طور کامل از بین می […]