عکس های شماتیک قبل و بعد از عمل لابیاپلاستی

عمل لابیاپلاستی چیست

لابیاپلاستی ، یک نوع عمل زیبایی واژن بوده که تنها بر روی لابیای مینور صورت می گیرد .برای اینکه بدانید نتیجه این عمل چه خواهد مطلب زیر را مرور کنید. لابیا چیست ؟ دستگاه تناسلی زنان دارای لابیا مینور و لابیا ماژور است که در واقع لابیا  ماژور که لایه بیرونی است بزرگتر بوده و […]