هزینه تست پاپ اسمیر

هزینه آزاد تست پاپ اسمیر

پاپ اسمیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته آگاهی بخشی به خانم ها در رابطه با سرطان دهانه رحم و ویروس اچ پی وی با برنامه های مدون انجام می شود و همچنین روش های پیشگیری و تشخیصی برای آنها رایگان صورت می گیرد زیرا سلامت بانوان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است . در مقایسه […]