کیا تجربه عمل لابیاپلاستی داشتن ؟

بخش فرج ناحیه تناسلی بانوان از بخش های مختلفی تشکیل شده است: لبه های درونی، لبه های بیرونی واژن و بخش مجرای ادرار و کلیتوریس. زمانی که کلیتوریس بیش از حد بزرگ باشد و یا لبه های واژن بیش از حد افتاده باشند، شخص دچار اختلال احساسی می گردد. این اشخاص حتی در زمان انجام […]

لابیاپلاستی با لیزر بهتر است یا جراحی ؟

لابیاپلاستی با لیزر

لابیاپلاستی برای بانوانی انجام می شود که معمولا لابیا مینورهای بزرگی دارند و در موارد شدیدتر لابیاها به قدری بزرگ هستند که افراد نمی توانند لباس تنگ بپوشند و قادر به برقرار کردن رابطه جنسی مطلوب نیستند.در این صورت فرد به بهترین دکتر لابیاپلاستی مراجعه می کند و بعد از معاینه اولیه جراح تصمیم می […]