تنگ کردن واژن با نخ

تنگ کردن واژن با نخ قبل از اینکه در خصوص تنگ کردن واژن توضیحاتی را بدهیم به این امر می پردازیم اصلا چرا گشادی واژن رخ می دهد ؟ بارها بارها به مطب دکتر بهمن پور مراجعه می شود و این سوال مطرح می شود که دکتر چرا واژن من گشاد شده ؟ اما مهم […]